Kempisch Senioren Orkest   
18 september concert KBO Kattendans. Aanwezig zijn om 13.00 uur
Vanaf 03-04-2019 staat Christianne Celis, als dirigente weer aan het roer van het KSO, bijgestaan door Doris van Woerkum.
_______________________________________________________
Contributie 2019
De contibutie voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 96,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 48,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributie 2020 bedraagt € 108,00 (2e persoon € 54,00).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------