Kempisch Senioren Orkest   
UPDATE: COVID19.  25-02-2021. 
Het hoge aantal besmettingen is helaas nog steeds een feit.
Er kan nog niet worden gerepeteerd.
We hanteren nog steeds plan 1. (zie afspraak ledenvergadering)
NIEUWE PEILDATUM : 31 maart 2021.
Het bestuur zal ruim voor het openen van de activiteiten de leden inlichten.
____________________________________________

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli hebben ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli om 9.30 uur. Het gehele orkest repeteert dan in de grote zaal van den Tref. 

Wanneer het Covid-19 virus weer oplaait kan het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1.

PEILDATUM:  Planning programma i.v.m. Covid-19 is 31 maart 2021

De RABObank actie heeft opgeleverd € 450,85
____________________________________________________
Contributie 2021
De contibutie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
 
I.v.m. Covid19 wordt plan 1 gehanteerd. Aan het eind van de periode, van niet kunnen repeteren, vindt er mettertijd gedeeltelijke restitutie plaats.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------