Kempisch Senioren Orkest   
Lenteconcert KSO op 31 maart 13.30 uur in den Tref.
Voor programma zie pagina: "schema repetitie".
 
Voor stropdas strikken klik hier
Vanaf 22-08-2018 is Doris van Woerkum de vervangend dirigent van het KSO.
______________________________________________________________
Contributie 2019
De contibutie voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 96,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 48,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.