Kempisch Senioren Orkest   
Start repetitie op 22 augustus.
Aubade bij Bert Chatrou op 8 september om  16.00 uur.   (in uniform)
______________________________________________________________
Contributie 2018
De contibutie voor het jaar 2018  is vastgesteld op € 96,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 LAATSTE NIEUWS:
 De clubkas campagne van de Rabobank heeft ons orkest € 360,00 rijker gemaakt.
 Stemmers bedankt.