Kempisch Senioren Orkest   
In Memoriam: Op zondag 10 oktober is plotseling Arno Tops, gewaardeerd lid van het KSO, overleden. Wij wensen zijn gezin veel sterkte met dit verlies.
 

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli 2020 hadden ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli 2020 om 9.30 uur. Echter Covid19 bleef roet in het eten strooien, zodat we tot minimaal juni in 2021 Model I moesten uitvoeren. 

Model 1 stopte per 2 juni 2021. Op 9 juni was er geen repetitie maar een bijeenkomst van alle leden in Den tref. Op 16 juni startten de repetities weer.

Over de periode van 1-7-2020 tot 1-7-2021 zal de afgesproken gedeeltelijke korting (12 maanden) van de contributie worden teruggestort naar de leden, dan wel verrekend.

Wanneer het Covid-19 virus of een variant hiervan weer oplaait kan het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1. 

De RABObank actie heeft opgeleverd € 450,85 (2020)
____________________________________________________
Contributie 2021
De contibutie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
 
I.v.m. Covid19 werd plan 1 gehanteerd. Aan het eind van de periode, van niet kunnen repeteren, vindt er mettertijd gedeeltelijke restitutie plaats.
Restitutie vindt plaats over de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 (12 maanden)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------