Kempisch Senioren Orkest   

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli hebben ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli om 9.30 uur. Het gehele orkest repeteert dan in de grote zaal van den Tref. 

Komende maandag 6 juli is er een bestuursvergadering. Aansluitend aan deze bestuursvergadering gaat een bericht naar alle leden omtrent de voorwaarden en maatregelen waaronder we gaan repeteren.

Wanneer het Covid-19 virus weer oplaait kan het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1.

Rimmie Schoofs-de Vries is vanaf 1 juli 2020 bestuurslid van het KSO.
Wim Roovers heeft zijn taken als voorzitter neergelegd en wordt vanaf 1 juli 2020 opgevolgd door Jo van Gorp, voorheen vicevoorzitter.
Wel blijft Wim in functie als webmaster en spelend lid. 
Ten tijden van corona zal hij bijstand verlenen aan het KSO. 
____________________________________________________
Contributie 2020
De contibutie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------