Kempisch Senioren Orkest   
Rimmie Schoofs-de Vries is vanaf 15-01-2020 aspirant bestuurslid van het KSO en zal in die hoedanigheid aan de bestuursvergaderingen deelnemen.
Wim Roovers heeft te kennen gegeven dat hij na de ledenvergadering stopt met zijn voorzitterschap. Wel blijft hij in functie als webmaster en spelend lid. (Toelichting zie e-mail)
Voor de vervanging van functie voorzitter zijn reeds vergevorderde gesprekken.
Alles is natuurlijk pas te regelen en definitief wanneer de ledenvergadering, als hoogste orgaan, over de opbouw van het bestuur besluit.
De nu genoemde stappen zijn om geen vacuüm te laten ontstaan. 
____________________________________________________
Contributie 2020
De contibutie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------