Kempisch Senioren Orkest   
UPDATE: COVID19.  04-04-2021. 
Het hoge aantal besmettingen is helaas nog steeds een feit.
Er kan nog niet worden gerepeteerd.
We hanteren nog steeds plan 1. (zie afspraak ledenvergadering)
NIEUWE PEILDATUM : 15 mei 2021.
Het bestuur zal ruim voor het openen van de activiteiten de leden inlichten.
____________________________________________

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli 2020 hebben ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli 2020 om 9.30 uur. Echter Covid19 blijft roet in het eten strooien, zodat we tot bijna midden in 2021 Model I moeten uitvoeren. 

Wanneer het Covid-19 virus weer oplaait kon het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1. Vanaf 1 oktober 2020 geldt dan ook Model I

PEILDATUM:  Planning programma i.v.m. Covid-19 is 15 mei 2021

De RABObank actie heeft opgeleverd € 450,85 (2020)
____________________________________________________
Contributie 2021
De contibutie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
 
I.v.m. Covid19 wordt plan 1 gehanteerd. Aan het eind van de periode, van niet kunnen repeteren, vindt er mettertijd gedeeltelijke restitutie plaats.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------