Kempisch Senioren Orkest   
TIJDENS DE MEIVAKANTIE GAAN DE REPETITIES ( op 2 en 9 mei) GEWOON DOOR.
Dodenherdenking in de parochiekerk van Duizel op 4 mei 2018 om 18.30 uur
Achtereenvolgens zullen Christianne Celis en Jos Vermeulen dirigeren.
______________________________________________________________
Contributie 2018
De contibutie voor het jaar 2018  is vastgesteld op € 96,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nieuwe leden:
Bert Melis (2e-3e trompet), Nico Schellekens (slagwerk), Jan Bos (bas), Rimmie Schoofs de Vries (Bugel), Annelies Tegelaers (Altsax) en Cees Rijk (trombone).