Kempisch Senioren Orkest   

Beste mensen,                                                         PROTOCOL CORONAVIRUS - 1

Tot maandag 1 juni komen alle activiteiten bij het KSO te vervallen of worden uitgesteld.
Voor thuisstudie zie de doorgestuurde e-mails van Christianne.
Het eerstvolgende meetpunt is maandag 1 JUNI waarna om 18.00 uur berichtgeving volgt per e-mail en website. 
Wanneer één van de leden belangrijke informatie heeft voor de rest van de leden kan deze gemeld worden bij Klaas of Wim waarna voor  verdere verspreiding wordt gezorgd.
"KIJK OOK OP "SCHEMA REPETITIE"
namens het bestuur,
Wim Roovers, voorzitter.
 
P.S. Den Tref is voor alle activiteiten gesloten tot 1-6-2020
_____________________________________________________________________
Rimmie Schoofs-de Vries is vanaf 15-01-2020 aspirant bestuurslid van het KSO en zal in die hoedanigheid aan de bestuursvergaderingen deelnemen.
Wim Roovers heeft te kennen gegeven dat hij na de ledenvergadering stopt met zijn voorzitterschap. Wel blijft hij in functie als webmaster en spelend lid. (Toelichting zie e-mail)
Voor de vervanging van functie voorzitter zijn reeds vergevorderde gesprekken met een kandidaat.
Alles is natuurlijk pas te regelen en definitief wanneer de ledenvergadering, als hoogste orgaan, over de opbouw van het bestuur besluit.
De nu genoemde stappen zijn om geen vacuüm te laten ontstaan. 
____________________________________________________
Contributie 2020
De contibutie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------