Kempisch Senioren Orkest   
Klik hier om aan te passen
Er hebben zich 3 leden aangemeld om de activiteitencommissie te versterken, te weten: Frans Peeters, Bert Smolders en Elly van Tongeren.
____________________________________________________
Contributie 2019
De contibutie voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 96,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 48,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributie 2020 bedraagt € 108,00 (2e persoon € 54,00).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------