Kempisch Senioren Orkest   
  • U kunt zich nog steeds opgeven voor de ledenmiddag op 3 juli, via Jo van Gorp of Rimmie Schoofs de Vries.
  • Repetitie op 26 juni vervalt i.v.m. afwezigheid beide dirgenten door ziekte.
  • Start repetitie, na de zomervakantie, op 21 augustus
Vanaf 03-04-2019 staat Christianne Celis, als dirigente weer aan het roer van het KSO, bijgestaan door Doris van Woerkum.
_______________________________________________________
Contributie 2019
De contibutie voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 96,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 48,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributie 2020 bedraagt € 108,00 (2e persoon € 54,00).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------