Kempisch Senioren Orkest   
Luister alvast naar de nieuwe nummers (zie schema repetitie)
 
Lunchconcert KSO en de Pollepels positief ontvangen en voor herhaling vatbaar.
Concert op het Pius X College in Bladel.
Aanvang 13.30 uur. Aanwezig zijn  om 13.00 uur.
Voor info: zie toegezonden e-mail.
 
Voor verdere planning optredens, zie "Programma"
Vanaf 22-08-2018 is Doris van Woerkum de vervangend dirigent van het KSO.
______________________________________________________________
Contributie 2018
De contibutie voor het jaar 2018  is vastgesteld op € 96,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.