Kempisch Senioren Orkest   
UPDATE: COVID19. 20 september.   WAARDE: 13,1
Gemiddelde laatste 5 dagen besmettingen per 100.000 inwoners. Drempelwaarde: Ernstig. (3)
De repetities worden met onmiddellijke ingang gestopt. Via het bestuur hebt u hierover een e-mail ontvangen. Houdt verder uw e-mails in de gaten.
Volgens eerder besloten tijdens ALV gaan we nu over naar plan 1.
______________________________________________

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli hebben ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli om 9.30 uur. Het gehele orkest repeteert dan in de grote zaal van den Tref. 

Wanneer het Covid-19 virus weer oplaait kan het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1.

PEILDATUM:  Planning programma i.v.m. Covid-19 is 15 december 2020

OP WOENSDAG 14 OKTOBER EN WOENSDAG 4 NOVEMBER IS ER GEEN REPETITIE. OP DEZE DAGEN KAN ER GEEN VEILIGHEID(COVID19) WORDEN GEBODEN IN DEN TREF.
Verder onder voorbehoud !!!!!
DINSDAG 13 OKTOBER REPETITIE O.L.V. DORIS VAN WOERKOM.
WOENSDAG 21 OKTOBER REPETITIE O.L.V. DORIS VAN WOERKOM.
____________________________________________________
Contributie 2020
De contibutie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------