Kempisch Senioren Orkest   
UPDATE: COVID19. 23 september. 
De 2de golf is inmiddels een feit.
De repetities worden met onmiddellijke ingang gestopt tot minimaal 1 november. Via het bestuur hebt u hierover een e-mail ontvangen. We gaan we nu over naar plan 1.
NIEUWE PEILDATUM : 1 DECEMBER 2020.
____________________________________________

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli hebben ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli om 9.30 uur. Het gehele orkest repeteert dan in de grote zaal van den Tref. 

Wanneer het Covid-19 virus weer oplaait kan het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1.

PEILDATUM:  Planning programma i.v.m. Covid-19 is 15 december 2020

OP WOENSDAG 4-11-18-25 NOVEMBER IS ER GEEN REPETITIE. OP DEZE DAGEN KAN ER GEEN VEILIGHEID(COVID19) WORDEN GEBODEN IN DEN TREF.
 
____________________________________________________
Contributie 2020
De contibutie voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 108,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------