Kempisch Senioren Orkest   
Stem voor 11 oktober op Raboclubkas van de Rabobank.
Zie email van de rabobank. Kijk eventueel ook in je SPAMbox.
Vanaf 03-04-2019 staat Christianne Celis, als dirigente weer aan het roer van het KSO, bijgestaan door Doris van Woerkum.
_______________________________________________________
Contributie 2019
De contibutie voor het jaar 2019 is vastgesteld op € 96,00. 
De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 48,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributie 2020 bedraagt € 108,00 (2e persoon € 54,00).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Raboclubkas Support.
We mogen weer meedoen.Vanaf 27 september kunnen de leden van de rabobank hun vereniging steunen, Je moet wel lid zijn van de Rabobank, Je kunt je zo opgeven als je een raborekening hebt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je mag je stem uitbrengen vanaf 27 september tot 11 oktober.