Kempisch Senioren Orkest   
DENKT U OOK AAN HET BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE VOOR 2018
Algemene Ledenvergadering op 4 april 
 
______________________________________________________________
Contributie 2018
De contibutie voor het jaar 2018  is vastgesteld op € 96,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest,          onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nieuwe leden:
Bert Melis (2e-3e trompet), Nico Schellekens (slagwerk), Jan Bos (bas) en    Rimmie Schoofs de Vries (Bugel).