Kempisch Senioren Orkest   
JAARPROGRAMMA 2017
 
Noteer alvast in jullie agenda.
Optreden op de Seniorenbeurs in Veldhoven op 19 januari 2018
10.30-11.10 uur en 12.45-13.25 uur en 15.00-15.40 uur.
 
Wijzigingen kunnen volgen