Kempisch Senioren Orkest   
JAARPROGRAMMA 2018
 
BELANGRIJK: De locatie van de repetities op 12 december is verplaatst naar: Gemeenschapshuis d'n Boogerd, Servatiusstraat 6 in Vessem.
  
Kerstviering op woensdagmorgen 19 december vanaf 10.30 uur.
 
Nieuwjaarsconcert KBO in Bergeijk 22 januari  2019, Aanvang 14.30 uur. Aanwezig zijn om 13.45 uur. (in nieuwe outfit) 
 
Verdere planning voor 2019
Lenteconcert op 31 maart 2019 m.m.v. zangvereniging Bobowaro uit Bergeijk.
Serenade bij gouden echtpaar van Pelt op 2 juni 2019
Ledenmiddag KSO op 3 juli 2019 (i.p.v. laatste repetitie voor de zomervakantie)
Start repetities na de zomervakantie op 21 augustus 2019
Lunchconcert op 2 oktober 2019
Concert bij dagorkest Woensel, tussen half oktober - half november 2019
Herfstconcert op 24 november 2019
 
Wijzigingen kunnen volgen