Kempisch Senioren Orkest   
JAARPROGRAMMA 2018
Verdere planning voor 2019
Serenade bij gouden echtpaar Lucie en Wim van Pelt op 2 juni 2019,  15.00 uur
Midzomerconcert in Bergeijk? (optioneel 18 sept. wordt besproken)
Ledenmiddag KSO op 3 juli 2019 (i.p.v. laatste repetitie voor de zomervakantie)
Start repetities na de zomervakantie op 21 augustus 2019
Midzomerconcert in Bergeijk? Optie
Lunchconcert op 2 oktober 2019
Concert bij dagorkest Woensel, tussen half oktober - half november 2019
Herfstconcert op 10 november 2019
Optreden bij 100-jarig bestaan van Concordia in Reusel op 24 november 2019
 
Wijzigingen kunnen volgen