Kempisch Senioren Orkest   
Schema eerstvolgende repetitie 
   
ZOMERVAKANTIE                                                                          
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------